KONTAKT

szotland@szotland.plSZOTLAND - ( Vella Ves - Wielka Wieś ) najstarsza, cicha i spokojna dzielnica Władsyławowa położona bezpośrednio nad Zatoką Pucką (linia brzegowa). Dawniej osada rybacka Wielka Wieś - teraz Władysławowo - kiedyś zamieszkana niemalże wyłącznie przez rybaków, obecnie coraz cześciej wykorzystywana turystycznie - ze względu na unikanle położenie (morze, zatoka) prężnie rozwija się infrastruktura turystyczna, kwatery prywatne, pensjonaty, gastronomia). Obecnie przez ul. Bohaterów Kaszubskich - główną, najstarszą ulicę Szotlandu leżącą najbliżej zatoki wybudowano ścieżkę rowerową Gdynia - Puck - Swarzewo - Władysławowo (Szotland) - Chałupy - Kuźnica - Jastarnia - Jurata - Hel. Nazwa prawdopodobnie pochodzi z jęz. niemieckiego i oznacza Szkocję.Planuje się budowę dużej mariny przy ulicy Bohaterów Kaszubskich.

 

 

Rezerwat przyrody Słone Łąki - florystyczny rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego położony na Szotlandzie nad Zatoką Pucką, u nasady Mierzei Helskiej. Utworzony w 1999 r. Jego utworzenie postulowano już w 1928 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,72 ha

Ochroną rezerwatu objęte są gatunki słonorośli występujące na zalewowym akwenie Zatoki Puckiej pomiędzy Szotlandem (dzielnica Wadysawowa) i Swarzewem. Do najcenniejszych gatunków flory występujących w rezerwacie należy jarnik solniskowy (jedyne współczesne stanowisko na Pomorzu Gdańskim), centuria nadbrzeżna (ściśle chroniona), ostrzew spłaszczony, ostrzew rudy i babka nadmorska (ściśle chroniona).

W rezerwacie i przyległej do niego Zatoce Puckiej można spotkać wiele gatunków ptaków wodnych, są to na przykład mewy (Larus spp.), łyski (Fulica atra), łabędzie nieme (Cygnus olor) i różne gatunki kaczek właściwych. Czasami przebywają tutaj także ptaki siewkowe np. biegus zmienny (Calidris alpina), kszyk (Gallinago gallinago) czy łęczak (Tringa glareola) oraz gęsi.

Źródłem zasolenia są tu słonawe wody Zatoki Puckiej. Wybrzeże powstało w wyniku spiętrzeń sztormowych wód Zatoki Puckiej.

Właściciele gruntów, znajdujących się w granicach obiektu powołali Społeczny Komitet Obrony Praw Własności Nieruchomości Rezerwatu Przyrody "Słone Łąki", które dąży do całkowitej likwidacji rezerwatu, a przynajmniej do poważnego zmniejszenia jego powierzchni co moze doprowadzic do degradacji tego niepowtarzalnego na skale Europy miejsca.